Ahad, 26 Januari 2014

Kepentingan Amalan Bergotong-royong


syarahan
Soalan: Kamu akan menyertai pertandingan syarahan peringkat daerah. Tajuk syarahan kamu ialah "Kepentingan Amalan Bergotong-royong". Tulis teks syarahan kamu itu selengkapnya.


     Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, Yang Berusaha Puan Guru Besar, para hakim yang adil dan bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Selamat sejahtera saya ucapkan. Hari ini, saya akan menyampaikan syarahan yang bertajuk “Kepentingan Amalan Gotong-royong”.

Hadirin yang dihormati,

Amalan bergotong-royong begitu penting diamalkan dalam kehidupan kita. Hal ini kerana amalan gotong-royong ini dapat memudahkan kerja kita. Contohnya kerja-kerja membersihkan kawasan sekolah yang luas dapat dilakukan bersama-sama. Ini sudah pasti meringankan beban kerja yang banyak untuk membersihkan kawasan sekolah tersebut.

Selain itu, amalan gotong-royong ini dapat memupuk semangat kerjasama dalam kalangan anggota masyarakat. Misalnya, anggota masyarakat boleh mengamalkan semangat tolong-menolong dalam menyiapkan kerja-kerja semasa majlis perkahwinan. Kesannya, hubungan silaturahim dapat dieratkan.

Rakan-rakan yang dikasihi,

Seterusnya, amalan ini dapat menjimatkan masa bagi menyiapkan sesuatu kerja. Contohnya, gotong-royong membersihkan kawasan sekolah boleh dilakukan secara beramai-ramai antara guru, ibu bapa dan murid-murid. Oleh itu, kerja-kerja itu dapat disiapkan dengan cepat.

Akhir sekali, aktiviti gotong-royong juga dapat memupuk nilai positif dalam diri kita. Misalnya, gotong-royong membersih dan menceriakan kawasan sekolah dapat memupuk nilai mencintai keindahan alam sekitar dan mementingkan kebersihan. Kesannya, kita akan menjadi warga sekolah yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar, masyarakat dan diri sendiri.

Kesimpulannya, amalan gotong-royong memberikan banyak manfaat kepada kita. Oleh itu, amalan ini perlulah dipupuk dan dijadikan amalan hidup. Sekian sahaja syarahan saya pada pagi ini. Saya sudahi dengan ucapan terima kasih.


10 ulasan: